Publicerad den 2 kommentarer

Ny bok – Npf och socialtjänsten

Många av de personer som kommer i kontakt med och behöver insatser från socialtjänsten har en neuropsykiatrisk diagnos, och funktionsnedsättning som inte syns utanpå. För att fatta rätt beslut i arbetet behöver vi kunskap och ha rätt glasögon på oss.

Boken Npf och socialtjänsten – lagstiftning, bemötande och anpassningar tar avstamp i socialtjänstens uppdrag, det som ligger till grund för arbetet och beslut om insatser för att sedan gå in på själva lagstiftningen. Hur ska man som professionell förhålla sig till alla de olika lagarna – den lagspagetti – som finns i dessa ärenden? Och hur kan man skapa bra möten och anpassa sitt beteende så att alla får den insats de behöver?

Med stor kunnighet och insikt vägleder oss författarna i det sociala arbetet runt personer med npf så att det kan bli bra för både klienter och socialarbetare – att få ett bra liv och att samtidigt göra gott.

Socionomutbildningen innehåller i dag ingenting om denna klientgrupp trotsar att väldigt många kommer i kontakt med dem i sin yrkesutövning, antingen föräldrar till barn med npf som behöver insatser eller personer själva med en npf-diagnos; boken fyller således ett stort behov för socialtjänsten för att kunna möta denna målgrupp på bästa sätt.

Boken avslutas med ett antal personliga berättelser för att öka förståelsen om hur npf påverkar vardagen för familjelivet.

Boken är för närvarande på beställning och är klar för allmän release den 2021-01-11.