Lågaffektivt bemötande i äldrevården

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Denna kurs handler om förhållningssätt och metod kring beteendeproblem inom äldrevården. Kursen innehåller 8 kortare föreläsningar. Kursens mål är att du kan förstå och hantera beteendeproblem hos personer med inom äldrevården i vardagen, men även utvärdera svåra situationer och förebygga att situationerna uppstår igen. 

Kursens första halva handlar om dig, hur du tänker och handlar i vardagen, och inte minst varför vi allihop trillar dit och gör fel i jobbet ibland. Vi kommer att gå igenom olika sätt att se på de människor vi arbetar med och vilka konsekvenser vårt tänkande får för hur vi jobbar. 

Kursens andra halva är metod. vi ska titta på olika metoder för hantering av beteendeproblem i vardagen, både hur du kan lugna ner en situation som håller på att trappas upp, hur du kan hantera en person i fullt kaos, och hur du hjälper en person att lugna sig efter en kris. Sedan ska vi titta på hur du kan utvärdera svåra situationer och försöka förstå varför de uppstod, och till sist hur du kan jobba för att undvika att det blir beteendeproblem. 

Ha så kul!

Bo Hejlskov Elvén