En förskola för var och en

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Av David Edfelt, leg psykolog

Om utbildningen

Välkommen till utbildningen En förskola för var och en. Här finns en introduktionsfilm om utbildningen på tre minuter samt en text om hur utbildningen är upplagd och hur ni kan genomföra den i arbetslaget eller på förskolan. Ta gärna del av filmen och texten innan ni börjar. Lycka till!


Copyright© David Edfelt. Denna länk får ej spridas till andra.