Alexander : en bok om kärlek humor och livet med NPF

Buy this
  • 155,00 kr

En bok om livet med npf. Genom att få en bild av vad adhd och autism är kan vi bättre förstå, acceptera och anpassa.

Boken är skriven av två npf-mammor, varav den ena även är en psykolog och auktoritet inom lågaffektivt bemötande.