Beteendeproblem i äldrevården

Buy this
  • 260,00 kr SEK
  • 72 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén , Sophie Abild
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
  • Antal sidor: 191
  • Format: Häftad
Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna.

Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem har demenssjukdomar. Detta ställer högre krav på personalens kompetens, inte minst förmågan att förstå och möta de beteendeproblem som kan förekomma.

Boken handlar om hur problemskapande beteenden i äldrevården kan hanteras. Metoderna utgår från personcentrerad vård och Lågaffektivt bemötande. Det handlar bland annat om att förmedla trygghet och skapa en lugn miljö med positiva förväntningar.

Författarna tar avstamp i exempel från vardagen och kopplar dem till 13 principer som du som personal kan använda dig av för att hantera och förebygga beteendeproblem. Metoderna spänner från hur du gör en handlingsplan till hur du agerar fysiskt i en våldssituation. Bokens utgångspunkt är att både du som personal och de äldre du träffar på i vardagen ska må bra och trivas.

Boken riktar sig till alla som arbetar inom äldre- och demensvården, till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och även närstående.

I boken finns ett extramaterial med introduktion till demenssjukdomar samt ett studiematerial ni som personalgrupp kan jobba med tillsammans.