Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Buy this
  • 260,00 kr SEK
  • 83 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén , Sophie Abild
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
  • Antal sidor: 142
  • Format: Häftad

Denna bok har Bo skrivit tillsammans med sin dotter, Sophie. Sophie har egen erfarenhet av psykiatrisk vård, och hon har bidraget med alla de fallbeskrivningar boken utgår ifrån.

Fallbeskrivningarna kopplas till principer som är centrala i Lågaffektivt bemötande, så du som personal i psykiatrin lätt kan känna igen dig och förstå hur du kan göra i svåra situationer.

Boken tar utgångspunkt i vardagliga situationer i slutenvården och socialpsykiatrin och kopplar dem till teori och forskning kring hur människor fungerar och hur personer med psykiatrisk problematik agerar när de känner sig pressade. Tanken är att hjälpa dig som personal inom psykiatrin att få effektiva metoder som både ser till att din arbetsmiljö är bra och säkrar att dina patienter mår bra och utvecklas utan att deras mänskliga rättigheter begränsas.

I boken finns ett studiematerial så att ni som personalgrupp kan diskutera hur ni jobbar och därmed skapa en lugnare vardag både för er och för era patienter.

"Med en ödmjuk ton och ett starkt patientperspektiv ger denna bok vårdaren konkreta verktyg för att bibehålla ett gott bemötande och konstruktiva lösningar i svåra situationer".

- Sofia Åkerman, sjuksköterska, föreläsare och författare.