Beteendeproblem i skolan

Buy this
  • 100,00 kr SEK
  • 85 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvé
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
  • Antal sidor: 159
  • Format: Häftad

Skolan är till för alla barn. Även barn som bråkar, slåss, vägrar arbeta och kallar pedagogerna för idioter.

Det betyder att vi måste ha bra metod för att kunna hantera svåra situationer och krångliga elever, men även metoder för att kunna förebygga beteendeproblem. Boken utgår från situationer som uppstår i skolor överallt, och visar på bra sätt att hantera dem med Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Exemplen är från grundskoleåldern och gymnasiet.

Boken har sålt i många tusen exemplar i Sverige och är översatt till flera språk. Den är lättläst och handlar om vardagen i skolan. Ändå utgår den från forskning om barn och beteende, och får ihop forskningen med de svåra situationer du kan uppleva i skolan. visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situation. Tanken med boken är att du som pedagog ska lära dig att hantera konflikter som kan stå i vägen för ditt arbete och elevernas inlärning.

Beteendeproblem i skolan riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet; lärare, speciallärare, elevassistenter, vaktmästare, fritidspersonal, skolledare etc.

"Årets bästa bok hittills."

- Torbjörn Hanö i Skolledaren, nr 7, september 2014