Beteendeproblem inom HVB och Ungdomsvård

Buy this
  • 250,00 kr SEK
  • 61 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén , Gunilla Nötesjö , Carina Moen , Erik Rova , Anton Sjögren
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
  • Antal sidor: 189
  • Format: Häftad
I hvb- och unghdomsvård har vi barn och ungdomar som bråkar, slåss, vägrar arbeta och kallar personalen för idioter.

Det betyder att vi måste ha bra metod för att kunna hantera svåra och även våldsamma situationer, men även metoder för att kunna förebygga beteendeproblem. Boken utgår från situationer som är hämtat från författarnas vardag i hvb- och ungdomsvård, och visar på bra sätt att hantera dem med Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt.

Området är ganska brett. Därför finns det särskilda avsnitt om särskilda befogenheter i den statliga ungdomsvården och om arbetet med traumatiserade ungdomar i hvb-hem för ensamkommande. Fast mycket är precis likadant i hela fältet, inte minst hur du som personal bäst hanterar svåra situationer.

I boken finns dessutom ett studiematerial ni kan använda tillsammans i personalgruppen för att säkra att alla jobbar på ett bra sätt.

"Boken är mycket pedagogisk och väldisponerad. Läsaren får träffa några ungdomar som bor på HVB-hem. Lågaffektivt bemötande är ett viktigt begrepp, som fördjupas. Behandlingspersonal vid HVB-hem och ungdomsvård kommer att ha behållning av boken, som med fördel även kan användas på utbildningar i ämnet"

- Maria Fridstjerna, BTJ-häftet