Utmaningar i förskolan

Buy this
  • 50,00 kr

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.

Boken Utmaningar i förskolan - Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.

Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren David Edfelt med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument.

Utmaningar i förskolan vänder sig främst till förskollärare och förskolechefer, men kan också inspirera föräldrar och andra som möter yngre barn i sitt yrke.

Sagt om boken

Hör jag hemma här - finns här plats för mig, mitt språk, min röst, mina intressen och erfarenheter, mina möjligheter till gemenskap? Det är den frågan i alla dess olika former och yttringar som förskollärare måste kunna hantera. Men barn är olika, liksom utmaningarna, skriver författaren till Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden (2015). För vissa barn är förskolan en extra stor utmaning liksom för deras förskollärare. Här beskrivs hur en förändrad värld också förändrar samhällets krav på förskollärare, barn och förskola men ger också konkreta exempel på olika sätt att möta barn i denna föränderliga värld. Boken diskuterar hur förskolans verksamheter kan byggas utifrån kunskaper om en förändrad värld, om kunskaper om barns olikheter och om möjliga vägar att stötta barnen. Boken lämpar sig särskilt väl som underlag för studiegrupper inom förskolan eller i kompetensutveckling för förskollärare/förskolechefer.