När samhället är förälder

329kr inkl moms

Pedagogiska stödinsatser som bygger på en förståelse för sårbarhet kan sänka stressen hos placerade barn och tonåringar.

Köp nu Läs mer