Autism och ADHD i gymnasiet : Tydliggörande pedagogik

Buy this
  • 299,00 kr SEK
  • 44 Kvar
  • Författare: David Edfelt , Annelie Karlsson , Ann Lindgren , Anna Sjölund
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
  • Antal sidor: 203
  • Format: Häftad
Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen.

För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga. Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. Den praktiska handboken Autism och ADHD i gymnasiet tydliggörande pedagogik vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.

Om författarna

David Edfelt är leg. psykolog, handledare och utbildare. Ann Lindgren är gymnasielärare med lång erfarenhet inom psykiatrin. Annelie Karlsson är specialpedagog och rektor med erfarenhet från vuxenutbildning, gymnasiet och gymnasiesärskolan. Anna Sjölund är beteendevetare, grundutbildad psykoterapeut och handledare.

"Boken rekommenderas! Dess styrka är den konkreta utformningen som förmedlar hur en lärmiljö kan anpassas för att göra skolvardagen begriplig och motivationsskapande för elever och bidra till att ta tillvara energi och åstadkomma harmoni för den enskilde."

Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 20, 2019.