Barn som bråkar

Buy this
  • 230,00 kr SEK
  • 88 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén, Tina Wiman
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
  • Antal sidor: 191
  • Format: Inbunden

Barn som bråkar, skriker och inte gör som de vuxna säger är svåra att hantera.

Eftersom ilska smittar av sig, är risken stor att du själv snart är lika arg som ditt barn. Men det går att undvika. I den här boken tar Bo och Tina avstamp i elva vardagliga familjesituationer och visar på praktiska handlingsalternativ att använda sig av när en konflikt seglar upp. Boken handlar om hur du kan använda lågaffektivt bemötande i vardagen i familjen. I slutet av boken finns ett studiematerial som man kan använda i föräldragrupper och handledning.

Boken har samma struktur och innehål som Beteendeproblem i skolan och Beteendeproblem i förskolan, fast utgår från vardagliga situationer i familjen. På det sättet är det enkelt att få till en sammanhållen vardag om ett barn.