Hantera, utvärdera, förändra

Buy this
  • 280,00 kr SEK
  • 128 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén , Anna Sjölund
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
  • Antal sidor: 327
  • Format: Häftad
Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet.

Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera, utvärdera och förändra. Som personal eller förälder behöver man behärska alla tre: I perioder av stress och kaos behöver man kunna hantera. Man behöver sedan kunna utvärdera orsaker till stress och kaos, men också vilket stöd personen behöver. Sedan behöver vi kunna förändra. Ibland är det träning, ibland är det förändring av den fysiska miljön och viktigast av allt: att förändra den pedagogiska ramen så att den anpassas efter personen.

Alla dessa metoder måste samspela och ha samma mål; att personen lyckas så mycket som möjligt, oavsett personens förutsättningar. Vi som arbetar nära personen måste därför kunna individanpassa stöd och anpassningar efter personens behov - ett personcentrerat arbetssätt.

Nyckelbegrepp är autonomi, självkontroll, pedagogiskt kapital och inte minst etik. Det handlar också om att kunna se sin egen roll som personal eller anhörig och att kunna skilja på vad som är ens egna värderingar och vad den andra vill och behöver.

Så läs boken, prova i verkligheten hur de olika verktygen fungerar, hitta vilka du behöver använda och i vilka situationer, och gör din egen utvecklingsresa som personal eller förälder.