Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

Buy this
  • 250,00 kr SEK
  • 19 Kvar
  • Författare: Maria Bühler, Annelie Karlsson, Terése Österholm
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Antal sidor: 180
  • Format: Häftad
Detta är den ultimativa boken om det vi lite slarvigt kaller hemmasittande.

Den beskriver varför problematisk skolfrånvaro uppstår och hur man kan både förebygga och hantera det når det är ett faktum.
Boken är den enda vi sett som behandlar problematisk skolfrånvaro utifrån aktuell forskning. Boken andas därutöver respekt för eleven och placerar ansvaret för arbetet där det hör hemma: på de som rent faktiskt kan göra skillnad.
Författarna är två psykologer och en specialpedagog.