Kapitel 1. Introduktion och definition

I detta kapitel får du en introduktion till kursen. Sedan tittar vi på hur vi kan definiera beteendeproblem och vad definitionen betyder för hur vi tänker och jobbar.